Aanmelden LiveMeekijken

Coins, Currency and Medals November 2018

Live Veiling: 13 november 2018 - 17 november 2018
Meer...

Kavel 407

Kavel 407
10 Gulden 1973 (niet in Sch.) – Voorlopig proefontwerp voor het tienguldenstuk 1973 ‘ter gelegenheid van het zilveren jubileum van de regering van koningin Juliana’, nog zonder gebruikmaking van de modellé’s van C.E. de Bruyn - van Rood en met de onjuiste datum 6 september, geslagen op een muntplaatje zonder randschrift – 37,8 mm 24,95 gram – vrijwel FDC, met gepolijste stempels geslagen – ongepubliceerd - NB Hoewel Juliana’s beëdiging en feestelijke inhuldiging plaatsvond op 6 september 1948, was haar regering officieel al ingegaan bij de abdicatie van Wilhelmina op 4 september 1948. Deze laatste datum is dan ook aangehouden voor het omschrift van het zilveren tientje 1973 zoals dat werd vastgelegd in de Wet van 29 november 1972 Stbl. 677. Het hier aangeboden proefstuk is een eerste ontwerp dat al voor de genoemde datum tot stand moet zijn gekomen, en zeker al ruim voordat de modellé’s van ontwerpster De Bruyn-Van Rood beschikbaar kwamen. Voor de voorzijde is (voorlopig) gebruik gemaakt van het model van het 10-guldenstuk 1970, met het portret door Wenckebach doch met een nieuw omschrift, waarbij voor de tekst onder het portret de datum van inhuldiging is gebezigd. De keerzijde is tot stand gekomen door op het reductiemodel voor een gulden of rijksdaalder het waardecijfer te veranderen – het wapenschild vertoont hetzelfde merkwaardige fragment van een blokje recht voor de rechterpoot van de leeuw als voorkomt op de toenmalige guldens en rijksdaalders.
Opbrengst:Inloggen
Resterende tijd:-
Start Prebid:19-10-2018 09:00:00
Sluiting Prebid:12-11-2018 18:00:00
Live Veiling:13-11-2018 tot 17-11-2018
Activiteit:
2 bieders
3 volgers
808 keer bekeken

Bod plaatsen?

  1. Meld je gratis aan of log in als u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden, de veilinginformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdagen om de kavels te inspecteren. Controleer hier de algehele staat voordat u een bod plaatst
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.
Een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als het kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het afgeslagen bedrag plus kosten af te nemen.
Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling en het tijdig afhalen van de gekochte kavels.
Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.